HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Ngày 27/11/2019 Kỹ sư của EFY Việt Nam tập huấn phần mềm Giải Quyết Khiếu Nại tại Quận ủy Long Biên.

Ngày 27/11/2019 Kỹ sư của EFY Việt Nam tập huấn phần mềm Giải Quyết Khiếu Nại tại Quận ủy Long Biên.

Xem thêm >
HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Ngày 8/11/2019 EFY Việt Nam tổ chức Gala kỷ niệm 12 năm thành lập

Ngày 8/11/2019 EFY Việt Nam tổ chức Gala 12 năm thành lập EFY Việt Nam trong không khí náo nhiệt ngập tràn tiếng cười và tiếng vỗ tay giòn tan từ BLD và CBCNV EFY Việt Nam.

Xem thêm >
TIN TỨC TỔNG HỢP

EFY Việt Nam tập huấn về Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Ngày 24/10/2019 EFY Việt Nam tập huấn cho các kế toán, chủ doanh nghiệp về Thông Tư 68/2019/TT-BTC, giúp các doanh nghiệp nắm bắt các chủ trương của Bộ Tài Chính.

Xem thêm >

Khách hàng tiêu biểu