Tập huấn triển khai PM Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại 3 đơn vị chuyên trách tỉnh Hòa Bình

Img

Triển khai PM Giải quyết đơn thư KNTC tại 3 đơn vị tỉnh Hòa Bình

Tạo một bước thay đổi mạnh mẽ trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại –tố cáo, xử lý liên thông, tạo lập hệ thống CSDL chung toàn tỉnh, tháng 06/2014 UBND tỉnh Hòa Bình triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại do EFY Việt Nam phát triển tại 3 đơn vị Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND TP Hòa Bình.

Hotline: 0985.485.888

Email: sale@efy.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật: 04.62872290 - ext 2

Email: tech@efy.com.vn

Dịch vụ Hỗ trợ từ xa

Yahoo:

Skype:

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam

Copyright 2012 © by EFY Viet Nam