TIN TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng Trợ lý dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
Mức lương: 7 - 12 triệu 
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

Tuyển dụng trợ lý Pháp chế

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/10/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Luật Pháp Chế

Tuyển dụng kế toán, Kế toán tổng hợp

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/10/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 5
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Kế toán, Kế toán tổng hợp

EFY Việt Nam tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn dự án CNTT

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm, Thương mại điện tử, Tài chính kế toán

Tuyển dụng nhân viên tư vấn kế toán và dịch vụ hóa đơn điện tử

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019
Mức lương: 5-8 triệu
Số lượng cần tuyển: 10
Khu vực: Miền Bắc, Miền Nam
Ngành nghề: Hành chính văn phòng, Tài chính kế toán

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 3
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa (Designer)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: Thiết kế đồ họa

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng Web (Php/Angurar JS/laravel/NodeJS /….)

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
Mức lương: 8 - 20 triệu
Số lượng cần tuyển: 10
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm

Tuyển dụng Lập trình viên ứng dụng Mobile (Android/iOS)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019
Mức lương: Thoả thuận
Số lượng cần tuyển: 4
Khu vực: Miền Bắc
Ngành nghề: IT phần mềm