TIN TỨC TỔNG HỢP

Công bố kết quả chương trình ủng hộ: “Cùng EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần chống đại dịch Covid- 19”

​​​​​​​Sau 1 tháng khởi động chương trình “Chia sẻ và lan tỏa tinh thần chống đại dịch Covid- 19” ủng hộ UBTUMTTQ lần 2, EFY Việt Nam sẽ góp 10% tổng doanh thu trực tiếp của Phần mềm Hóa đơn điện tử (iHOADON), Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử (eBHXH), Phần mềm chữ ký số (EFY-CA) với sự đồng hành của 1392 đơn vị cùng tham gia. EFY sẽ trích ra 124 triệu để ủng hộ UBTUMTTQ lần 2.

EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 27 và 28/3/2020 EFY Việt Nam tổ chức chương trình “ EFY chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch Covid-19” ở VP Miền Băc và VP Miền Nam quyên góp ủng hộ, trao gửi tấm lòng đến Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

EFY Việt Nam tham dự Hội thảo danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động

Sáng này 25/9/2019, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia tổ chức Hội thảo về danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động tại Toàn nhà Cục Tần số Vô tuyến điện với sự tham dự của gần 70 đại biểu từ các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị ngoài, các Tổ chức chứng thực Chữ ký số, các bên phát triển ứng dụng, các ngân hàng, tập đoàn Bảo Việt và các Doanh nghiệp tiềm năng, hiệp hội…

Khách hàng tiêu biểu