HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

EFY Việt Nam 2019 – WORK HARD – PLAY HARD

Chúng ta sẽ mạnh nhất khi chúng ta là một. Và chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một môi trường để tất cả chúng ta có thể phát huy và vui chơi ở đó ở đó. Chúng ta thay đổi để tồn tại. Chúng ta thay đổi để thích nghi. Chúng ta hãy phát huy để EFY Việt Nam là của chúng ta và nó sẽ mãi mãi gắn bó với chúng ta

Chuyến du lịch thú vị

Ban lãnh đạo công ty và Anh, Em đã có chuyến du lịch tại Đài Loan trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/05

Khách hàng tiêu biểu