HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Chuyến du lịch kỳ thú của P. Công nghệ - EFY Việt Nam

Chúng tôi là những nhân viên CODE thuộc P. Công nghệ - EFY Việt Nam cũng giống như tất cả mọi người sau những ngày làm việc căng thẳng, chúng tôi muốn tìm đến một chốn bình yên để thư giãn, chia sẻ, đoàn kết và cùng nhau khám phá.

EFY Việt Nam 2019 – WORK HARD – PLAY HARD

Chúng ta sẽ mạnh nhất khi chúng ta là một. Và chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một môi trường để tất cả chúng ta có thể phát huy và vui chơi ở đó ở đó. Chúng ta thay đổi để tồn tại. Chúng ta thay đổi để thích nghi. Chúng ta hãy phát huy để EFY Việt Nam là của chúng ta và nó sẽ mãi mãi gắn bó với chúng ta

Khách hàng tiêu biểu