HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

Ban chủ nhiệm khoa CNTT- ĐH Công nghiệp Hà Nội thăm quan EFY Việt Nam

Sáng ngày 24/01/2019, EFY Việt Nam hân hạnh đón tiếp Ban chủ nhiệm khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội tới thăm quan, giao lưu tại trụ sở Công ty. Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Ban chủ nhiệm khoa CNTT về việc thăm quan và tìm hiểu nơi thực tập của sinh viên tại các Doanh nghiệp.

EFY Việt Nam tập huấn iHOADON tại Tập đoàn PRIME

Ngày 17/12/2018, EFY Việt Nam tổ chức tập huấn tại trụ sở Tập đoàn PRIME hướng dẫn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử - iHOADON cho các Cán bộ nhân viên (CBNV) làm việc tại 15 công ty thành viên thuộc Tập đoàn.

Khách hàng tiêu biểu